Untitled Document
ข่าวกิจกรรม

ประชุมรับมอบนโยบายการบริหารงานภายในสำนักวิทยบริการฯ

       วันที่ 29 กันยายน 2560 อาจารย์ประยุทธ  สุระเสนา รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ประชุมชี้แจงนโยบายการบริหารงานภายในสำนักวิทยบริการฯ และประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงาน WUNCA ครั้งที่ 37 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพการจัดงาน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

   แหล่งข่าว : กลุ่มงานประกันคุณภาพและประชาสัมพันธ์    วันที่ 2017-09-29