XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
เตือนภัยไวรัส

ภาพประกอบ
เตือนภัยมัลแวร์อาจโจมตีเว็บไซต์ได้
โดยจากรายงานของ Websense Security Labs ล่าสุดพบว่า มีเว็บไซต์กว่า 40,000 เว็บไซต์แล้วที่ถูกโจมตีด้วยโค้ด JavaScript ที่เป็นอันตราย


ซึ่งจะทำการ Redirect ไปยัง Web surfer ปลอมๆที่ถูกสร้างขึ้นมาให้มีลักษณะคล้ายกับ Google Analytics โดยภายหลังจากที่มีผู้ใช้เข้ามายังเวบไซต์ที่ถูกโจมตีแล้ว มัลแวร์พวกนี้ก็จะอาศัยช่องโหว่ของบราวเซอร์ เพื่อที่จะเข้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้


แต่ถ้าหากบราวเซอร์ของผู้ใช้ไม่มีจุดอ่อน ก็จะพยายามหากลอุบายมาให้ผู้ใช้ทำการดาวน์โหลดโทรจัน โดยวิธีการที่พวกมัลแวร์เข้ามาโจมตีนี้ ยังมีรายละเอียดไม่แน่ชัด แต่จากการตรวจสอบ Web surfer ปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมา พบว่า มีโฮสอยู่ในประเทศยูเครน ซึ่งน่าจะหมายความว่า Russian Business Network อาจจะอยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้ก็เป็นได้

 
ผู้รายงาน  
webmaster's   [2010-01-25 เวลา 09:06 น.]
แหล่งข่าว
Pantip Tech News


Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th