XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
เตือนภัยไวรัส

ภาพประกอบ
เตือน!!! "แอนตี้ไวรัสฟรี" ไม่ปลอดภัย?

         David Hall ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคภาคพื่นเอเซียและแปซิฟิกของไซแมนเทค กล่าวว่า ซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัส "ฟรี" ไม่สามารถเทียบประสิทธิภาพการทำงานได้กับชุดซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสที่จำหน่ายโดยไซแมนเทค "หากคุณคิดว่าแค่ติดตั้งแอนตี้ไวรัสแจกฟรี เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณก็ได้รับการป้องกันแล้ว แต่ในความเป็นจริง มันไม่สามารถทำให้เครื่องของคุณปลอดจากเหล่าร้ายทีคอยขโมยข้อมูลสำคัญของคุณตลอดเวลา" 
             Hall ยังไม่สนใจบริการของ Microsoft Security Essentials (ปัจจุบันยังเป็นเวอร์ชันทดลอง) เนื่องจากมันยังไม่มีความสมบูรณ์ "ความจริงผลิตภัณฑ์แอนตี้ไวรัสแจกฟรีของไมโครซอฟท์เป็นแค่การลดระดับความสามารถของ OneCare ที่เลิกจำหน่ายไปแล้ว ผู้บริโภคคงไม่ต้องการการปกป้องที่ลดลง พวกเขาต้องการมากกว่านั้น" นอกจากนีั้ Hall ยังอธิบายเพิ่มเติมเกียวกับความจำเป็นของการป้องกันคอมพิวเตอร์ที่ผู้บริโภคยังไม่เข้าใจ
            "ผู้ใช้หลายคนบอกผมว่า พวกเขาใช้แอนตี้ไวรัสฟรี เพราะว่า มันฟรี และมันก็ป้องกันพีซีจากภัยคุกคามต่างๆ ได้ ซึ่งผู้บริโภคไม่รู้เลยว่า ความสามารถในการปกป้องที่ได้รับกับภัยคุกคามที่ต้องเผชิญทุกวันนี้มันห่างไกลกันมาก"
              ผู้ไม่หวังดีกำลังพยายามแทรกซึมตัวเองเข้าไปในเว็บไซต์ทั่วไปทีให้บริการ โดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีแทรฟฟิกการใช้งานสูง เพื่อใช้เป็นช่องในการแพร่กระจายตัวเองผ่านไปยังผู้ใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ "ผู้ใช้สามารถติดไวรัส หรือโดนเล่นงานโดยมัลแวร์ เพียงแค่เข้าไปท่องเว็บ ซึ่งพวกเขาคิดว่า มันเป็นเว็บไซต์ที่ดี เชื่อถือได้ แทนที่จากเดิมแค่ไม่ข้องแวะเว็บไซต์โป๊ หรือพวกเว็บไซต์ซอฟต์แวร์เถื่อน" 
             นอกจากผู้ใช้จะถูกซุ่มโจมตีจากการแทรกซืมเข้าไปในเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้แล้ว มันยังเร่งการแพร่กระจายผ่านกิจกรรมยอดฮิตของผู้ใช้เน็ตด้วย นั่นก็คือ การดาวน์โหลด แม้กระทั่งพวกปลั๊กอินที่เพิ่มเติมเข้าไปในโปรแกรมอย่าง RealPlayer, FLash, QuickTime ผู้ใช้ก็อาจโดนเล่นงานได้ โดยไม่รู้ตัว "ซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสแจกฟรี อาจจะอัพเดตช่องโหว่เหล่านี้ได้ทัน หรือไม่ทันก็ได้ และสิ่งที่เราพบอีกอย่างก็คือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของการโจมตี มาจากปลั๊กอินที่ผู้ใช้ติดตั้งเข้าไปในบราวเซอร์ ซึ่งแอนตี้ไวรัสแจกฟรีจะป้องกันผู้ใช้ก็ต่อเมื่อมันพบว่ามีการโจมตีผ่านเข้ามาทางบราวเซอร์แล้ว(ผู้ใช้ได้ติดตั้งปลั๊กอินอันตรายเข้าไปแล้ว) ผู้ใช้ต้องการการปกป้องคุ้มครองด้วยเทคโนโลยีที่ลงลึกกว่านั้น บรรดาบริษัทซอฟต์แวร์แจกฟรีเหล่านี้จะไมีมีทรัพยากรเพียงพอที่จะติดตามภัยคุกคามได้ทันหรอก"
             ข้อมูลล่าสุด: ไซแมนเทค แจกจ่าย Norton Internet Security 2010 และ AntiVirus 2010 เวอร์ชันทดสอบสำหรับผู้ใช้ทั่วไป โดยมาพร้อมกับกลไกป้องกันแบบใหม่ที่มีโค้ดเนมว่า Quorum ซึ่งจะเน้นการป้องกันภัยคุกคามจากมัลแวร์โดยดูจากชื่อเสียง (อัตราการแพร่กระจาย การเปลี่ยนชื่อ ฯลฯ) ของพวกมันควบคู่ไปกับระบบซิกเนเจอร์แบบเดิม ด้วยโมเดลใหม่นี้จะทำให้ซอฟต์แวร์สามารถป้องกันมัลแวร์ได้แข็งแกร่ง และรวดเร็วกว่าเดิม

 
ผู้รายงาน  
webmaster's   [2009-11-25 เวลา 08:38 น.]
แหล่งข่าว
http://variety.teenee.com/foodforbrain/20429.html


Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th