XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ภาพประกอบ
หมอชาวบ้าน

นิตยสารหมอชาวบ้าน ฉบับนี้ เรื่องเด่นจากปก “ไข้หัวลม คือ ไข้สามฤดู” ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อลมหนาวพัดมา การเป็นหวัด เจ็บคอ ถึงจะไม่ตาย มันก็ทำให้รำคาญ เสียเวลา และร่างกายอ่อนเพลียได้ ถ้าป้องกันไม่ให้เป็น หรือเป็นแล้วทำอย่างไรให้หายเร็วๆ ก็จะเป็นการดี การป้องกันคือการรักษาร่างกายให้อบอุ่น โดยเฉพาะเวลาลมหนาวโชยมา การออกกำลังกายเป็นประจำก็ทำให้ไม่ค่อยเป็นหวัด เจ็บคอ การเจริญสติ เจริญสมาธิก็ทำให้เป็นหวัด เจ็บคอน้อยลง อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในฉบับนี้

บรรณานุกรม หมอชาวบ้าน. 39 : 462 (ตุลาคม 2560).
ผู้รายงาน  
Prangtip   [2017-10-05 16:05:03]
แหล่งข่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th