XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ภาพประกอบ
ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด

นิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ในฉบับนี้พาคุณผู้อ่านไปลองลิ้มชิมรสกับส่วนหนึ่งของโลกอนาคตที่ใกล้เข้ามาถึงในเร็ววัน ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวของเราอย่างอาหารนั่นเองในบทความเรื่อง “แมลงกับเนื้อเทียม : เมนูเด็ดแห่งปี 2050” เมื่อแหล่งโปรตีนสำหรับของมนุษย์อย่างเนื้อสัตว์นั้นกำลังจะลดน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการผลิตเนื้อสัตว์นั้นต้องใช้ทรัพยากรปริมาณมากมายมหาศาลจนส่งผลลูกโซ่มากมายต่อธรรมชาติ ดังนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงต้องสร้าง “อาหาร” รูปแบบใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นแมลงหรือเนื้อจากเซลล์ต้นกำเนิด อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในฉบับนี้

บรรณานุกรม ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด. 7 : 76 (ตุลาคม 2560).
ผู้รายงาน  
Prangtip   [2017-10-04 16:04:28]
แหล่งข่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th