XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ภาพประกอบ
กูร์เมท์ แอนด์ ควีซีน

นิตยสารกูร์เมท์ แอนด์ ควีซีน ฉบับนี้ ดูงามอย่างไทยด้วยเมนูขึ้นปก “แกงมัสมั่น” ต้อนรับฉบับ “แกงไทย” หนึ่งในสำรับที่ขาดไม่ได้ประจำโต๊ะอาหารไทย ในฉบับนี้มาทำความรู้จักกับแกงไทยให้ดียิ่งขึ้นในคอลัมน์ Cover Story ตามด้วย Recipes ที่รวมสูตรแกงไทยยอดนิยมมาไว้อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็นแกงเขียวหวาน แกงฉู่ฉี่ แกงปู แกงป่า ฯลฯ และยังมีสูตรของว่างตำรับไทยที่สามารถทำลงโต๊ะอาหารได้ทุกวันมาฝากในคอลัมน์ Delish Delight

บรรณานุกรม กูร์เมท์ แอนด์ ควีซีน. 18 : 206 (กันยายน 2560).
ผู้รายงาน  
Prangtip   [2017-09-12 10:55:53]
แหล่งข่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th