XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ

ภาพประกอบ
ชีวจิต

นิตยสารชีวจิต ฉบับนี้ เรี่องพิเศษจากปก “Sugar Detox เทคนิคกินอาหารล้างพิษน้ำตาล” ในปัจจุบันมีกระแสสุขภาพที่ผู้คนหันมาพูดถึงกันมากอยู่เรื่องหนึ่ง นั่นก็คือ การล้างพิษน้ำตาล หรือ Sugar Detox ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือมากมาย ทั้งๆ ที่รู้ว่าความหวานนั้น กินมากก็ไม่ดี แต่จะให้ลดทันทีทันใดคงทำได้ยาก จนเกิดเป็นคำพูดติดปากว่าเพราะชีวิตขาดหวานไม่ได้ เพื่อนำมาใช้ลดทอนความรู้สึกผิดของคนที่เพิ่งหยิบขนมหวานเข้าปาก เอาเป็นว่าในฉบับนี้จะกล่าวถึงการจัดการกับความหวานในอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและมีประโยชน์ต่อสุขภาพกัน

บรรณานุกรม ชีวจิต. 19 : 454 (กันยายน 2560).
ผู้รายงาน  
Prangtip   [2017-09-05 11:03:05]
แหล่งข่าว
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th