XXX
...

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริโสม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
บทความน่ารู้

ภาพประกอบ
คำคมดีๆ ที่เอามาแบ่งปัน
Improvement begins with I. การพัฒนาเริ่มต้นที่ "ตัวเรา" โดย Arnold Glasow Kindness, like a boomerang, always returns. ความเมตตาก็เหมือนกับบูมเมอแรง คือจะย้อนกลับมา โดย นิรนาม If you tell the truth, you don't have to remember anything. เมื่อคุณพูดความจริง คุณไม่จำเป็นต้องคอยจดจำ โดย มาร์ก ทเวน เพราะแสวงหา มิใช่รอคอย เพราะเชี่ยวชาญ มิใช่เพราะโอกาส เพราะสามารถ มิใช่เพราะโชคช่วย ดังนี้แล้ว ลิขิตฟ้า หรือ จะสู้มานะตน โดย ท่านขงเบ้ง There is no revenge so complete as forgiveness. ไม่มีการแก้แค้นใดสมบูรณ์แบบไปกว่า "การให้อภัย" โดย จอร์จ บิลลิงส์ Even a stopped clock is right twice a day. After some years it can boast of a long series of successes. แม้แต่นาฬิกาตายยังบอกเวลาได้ถูกต้อง 2 ครั้งในทุก ๆ วัน หลายปีผ่านไป มันสามารถคุยอวดได้ว่ามีประวัติอันยาวนานของความสำเร็จ โดย Ebner-Eschenbach What man can imagine, man can do. สิ่งใดที่มนุษย์คิดฝัน มนุษย์ทำได้ Reality doesn't bite, rather our perception of reality bites. ความจริงไม่ทำให้เราเจ็บปวด มุมมองของเราต่อความจริงนั้นต่างหากที่ทำให้เราเจ็บปวด โดย แอนโธนี เจ ดิแอนเจโล Don't wait for people to be friendly, show them how. อย่ามัวแต่มองหามิตรภาพจากผู้อื่น แต่จงแสดงมันออกมาก่อน โดย นิรนาม The best happiest people don't necessarily have the best of everything. They just make the best of everything. คนมีความสุขที่สุดไม่จำเป็นต้องมีทุกสิ่งที่เลอเลิศ แต่เขาทำให้สิ่งที่มีอยู่เลอเลิศ We make a living by what we get, but we make a life by what we give. เราหาเลี้ยงชีพด้วยสิ่งที่เรา "ได้" แต่เรามีชีวิตด้วยสิ่งที่เรา "ให้" โดย วินสตัน เชอร์ชิล อดีตนายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร You get more than you give when you give more than you get. คุณจะได้มากกว่าที่คุณให้ เมื่อคุณให้มากกว่าที่คุณได้รับ If you have time to whine and complain about something then you have the time to do something about it. ถ้าหากคุณมีเวลาพอจะคร่ำครวญและบ่นพร่ำเกี่ยวกับบางสิ่ง แสดงว่าคุณมีเวลาพอจะทำสิ่งนั้นให้ดีขึ้น โดย แอนโธนี เจ ดิแอนเจโล Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see. ความเมตตา คือภาษาที่คนหูหนวกได้ยินและคนตาบอดมองเห็น โดย มาร์ค ทเวน แพ้อย่างไม่เป็นทุกข์ ดีกว่าชนะอย่างไม่เป็นสุข โดย ดังตฤณ The test of generosity is not how much you give, but how much you have left. บทพิสูจน์ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่ได้อยู่ที่คุณให้มากแค่ไหน หากแต่อยู่ที่คุณมีเหลือเท่าใดหลังจากให้แล้ว You can't do much about the length of your life, but you can do a lot about its depth and width. คุณไม่สามารถทำอะไรได้มากนักในเรื่องความยาวของชีวิต แต่คุณทำได้มากในเรื่องความลึกและความกว้างของมัน You get the best out of others when you give the best of yourself. คุณจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของคนอื่น เมื่อคุณได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดของคุณไป โดย Harvey Firestone แล้วคุณหล่ะ!!... ชอบคำคมอันไหน หรือ มีคำคมในใจบ้างหรือเปล่า??.. มาแบ่งปันกัน
 
.
ผู้แต่งบทความ จิ้มจุ่ม
ผู้รายงาน  
webmaster's   [2010-08-17 เวลา 10:1]
แหล่งข่าว
http://variety.teenee.com/foodforbrain/28710.html


Untitled Document
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (อาคาร 15)
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เบอร์โทร. (056)-219100 -29 ต่อ 1501 FAX.(056)-882244   อีเมล์ : OfficeCenter@nsru.ac.th