Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นักศึกษา

ระบบสารสนเทศออนไลน์ สำหรับนักศึกษา

        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ทันสมัยต่อการใช้งานของนักศึกษา และรวบรวมระบบต่างๆที่นักศึกษา จำเป็นต่อการใช้งานด้านการศึกษา อาทิเช่น เพิ่ม-ถอนรายวิชา จองรายวิชาเลือกเสรี ตรวจสอบผลการเรียน สืบค้นตารางเรียน, ตารางสอบ ตารางสอนของอาจารย์ และระบบอื่นๆดังต่อไปนี้
ระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนนักศึกษา เช่น ความรู้ทั่วไป ระเบียบ ข้อบังคับ ปฏิทินวิชาการ ตรวจสอบผลการเรียน ตารางเรียน จองรายวิชา จองรายวิชาเลือกเสรี ประเมินการสอนอาจารย์ สามารถเข้าได้ที่ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
 
 
ตรวจสอบกิจกรรมนักศึกษา
 
สอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอร์
 
สอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ
 

ทุนสนับสนุนการเรียน


1. กองทุนเงินให้กู้ยืมทางการศึกษา (กยศ.)

        ให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพสำหรับนักศึกษาในระหว่างทำการศึกษา

งานกองทุนเงินให้กู้ยืมทางการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

2. งานแนะแนว และทุนการศึกษา

        บริการแนะแนวให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่ประสบกับปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการเรียนการปรับตัว การเลือกอาชีพ ฯลฯ โดยมีนักแนะแนวให้คำปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเป็นผู้ให้การปรึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษามีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี และยังได้จัดบริการให้นักศึกษาได้ฝึกฝนตนเองและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นจาก ประสบการณ์กลุ่มพัฒนาตนและกลุ่มพัฒนาบุคลิกภาพในหลักสูตรต่างๆ

งานแนะแนวและทุนการศึกษา

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ       


NSRU Internet

        มหาวิทยาลัยให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับผู้ที่มีบัญชีการใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (NSRU Internet) สามารถใช้บริการได้ผ่านห้องบริการคอมพิวเตอร์ของคณะและหน่วยงาน รวมไปถึงบริการ Wi-Fi ที่มีอยู่มากมายตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วมหาวิทยาลัยและศูนย์ให้การศึกษาย่านมัทรี

ขอ Account NSRU Internet เพื่อใช้บริการอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย


Google App for Education (GAFE)

        ด้วยความร่วมมือกับบริษัทไอทีชั้นนำของโลก นักศึกษาสามารถใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัยในการเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google เช่น Gmail, Google Drive, Google Classroom และอื่นๆ ได้ฟรีพร้อมทั้งสิทธิพิเศษมากมาย

ขอรับบริการ Google App for Education (GAFE)


Microsoft Office 365

        ชุดซอฟต์แวร์จัดการเอกสารของบริษัทไมโครซอฟต์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก นักศึกษาสามารถดาวโหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้ในชุด เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint และอื่นๆ ไปติดตั้งและใช้บริการได้ฟรี นอกจากนี้ยังสามารถอัพเดทซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน


บริการ E-Mail มหาวิทยาลัย

        นักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สามารถใช้งาน e-Mail ภายใต้โดเมนมหาวิทยาลัย ได้


เข้าใช้งาน NSRU Mail
เข้าใช้งาน E-Mail Microsoft Office 365

ดาวโหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์

        บริการซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านไอทีจากบริษัทไมโครซอฟต์ นักศึกษาสามารถดาวโหลดเครื่องมือสำหรับการพัฒนาและออกแบบซอฟต์แวร์ เช่น Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio และระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ไปใช้เพื่อการศึกษาได้ฟรี


Web-Streaming

        บริการสื่อมัลติมีเดียพร้อมให้เลือกรับชมได้อย่างสะดวกสบายผ่านทางเว็บไซต์ รวมไปถึงสารคดีและสื่อเพื่อการเรียนรู้อีกมากมาย

บริการ Web Streaming


บริการข้อมูล       

         มหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนที่มีประโยชน์แก่นักศึกษาไว้มากมาย โดยนักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23