Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ มอบชุด PPE พระราชทาน แก่เทศบาลนครนครสวรรค์ และอบจ.นครสวรรค์

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ มอบชุด PPE พระราชทาน แก่เทศบาลนครนครสวรรค์ และอบจ.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ได้นำชุด PPE พระราชทาน ซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จำนวนทั้งสิ้น 200 ชุด ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นำไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ โดยได้นำมอบให้แก่เทศบาลนครนครสวรรค์ จำนวน 100 ชุด ซึ่งได้ดูแลโรงพยาบาลสนาม ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ รับมอบ ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลนครนครสวรรค์ จากนั้นได้ไปมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 100 ชุด เพื่อใช้ปฏิบัติหน้าที่ ในโครงการ "อบจ.รับคนกลับนครสวรรค์" และ "อบจ. รับ-ส่ง ผู้ป่วย ภายใน จ.นครสวรรค์" โดยมี พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะ ร่วมรับมอบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ------------------------------------------------------ งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 056-219100-29 www.nsru.ac.th

รูปภาพกิจกรรมเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

2564

2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23