Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา
TODAY EVENTS
Today Events คือเหตุการณ์ของวันนี้ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ไม่มีกิจกรรมสำคัญในวันนี้

FUTURE EVENTS


รถรับส่งนักศึกษาที่เข้าสอบ pretest จากย่านมัทรี

สำหรับนักศึกษาหอพักย่านมัทรีทางมหาวิทยาลัยมีรถรับ - ส่ง จากหอพัก (ย่านมัทรี) ดังนี้ รอบเช้า เวลา 07:00 น. - 07:45 น. รอบบ่าย เวลา 11:00 น. - 11:45 น. **โดยรถจะจอดรับบริเวณหอพักนักศึกษาหญิง (ย่านมัทรี)

4 มกราคม 2562

แจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่สอบ Pretest TOEFL

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ Pretest โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา วันที่ 5-6 มกราคม 2562 จากเดิม ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) เป็น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมือง)

4 มกราคม 2562


กล้าคิด กล้าทำ นวัตกรรม พารวย

สมัครได้ ทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3RgavFiAKg9gEyVLWIZJFlOocu8zugiKf5cloOySAaEGfBQ/viewform

3 มกราคม 2562


Banner

Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูลัดนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านซ้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 แฟกซ์ : 056-882522-23