Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ข่าวรับสมัครงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศรับสมัครงาน


  {title}


  {{detail}}

  {{title}}

  {{meta}}

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
  โทรศัพท์ : 056-219100-29 แฟกซ์ : 056-882522-23