Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประมวลภาพโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13:33 น.

    ประมวลภาพโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training 1 ชั้น 2 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #NSRULibTraining
ประมวลภาพโครงการอบรมสืบค้นสารสนเทศและฐานข้อมูลออนไลน์ ในวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training 1 ชั้น 2 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ #NSRULibTraining

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 13:33 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 แฟกซ์ : 056-882522-23