Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา
TODAY EVENTS
Today Events คือเหตุการณ์ของวันนี้ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศดังเอกสารแนบ

11 สิงหาคม 2560

โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน”

ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน” วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐

10 สิงหาคม 2560

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยแข่งหุ่นยนต์ระดับโลกที่สิงคโปร์

ม Ind.Dragon NSRU Robot (อินดราก้อน เอ็นเอสอาร์ยู โรบอท) จากสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Games Thailand Championship 2017

7 สิงหาคม 2560

นครสวรรค์เตรียมเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาประถมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 นครสวรรค์เกมส์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาประถมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 24นครสวรรค์เกมส์

4 สิงหาคม 2560Banner

Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูลัดนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านซ้าย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 แฟกซ์ : 056-882522-23