แผนที่การเดินทาง


ดู มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ที่อยู่ : 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

โทร : 056-219-100 - 29

แฟกซ์ : 056-882-522 - 23

E-mail : -

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

ที่อยู่ : 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
อาคาร 14

โทร : 056-219-100

แฟกซ์ : -

E-mail : -

เว็บไซต์ : http://regis.nsru.ac.th/

บัณฑิตวิทยาลัย

ที่อยู่ : 398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
อาคาร 14 ชั้น 8

โทร : 056-219-100

แฟกซ์ : -

E-mail : -

เว็บไซต์ : http://gs.nsru.ac.th/